Nyheter | 15.6.2020

LSS-boende, Heby

“Vi har verkligen lyckats skapat en äkta hemkänsla här”

– Vårt mål är att ungdomarna som ska bo här ska känna ökat välbefinnande och ökad självständighet, säger Christer Lööv, vd på Alternatus. Huset är väldigt viktigt för att lyckas med det och det är tydligt att Hoivatilat har ett genuint intresse för målgruppen.

I Heby, strax utanför Sala, har Hoivatilat färdigställt Fredrikslunds gruppboende för Alternatus räkning. Huset är klart för inflytt, men på grund av rådande corona-pandemi har datumet skjutits fram något.

– Vårt fokus ligger på unga vuxna med olika typer av problematik, säger Christer Lööv. Det är en grupp som det är väldigt roligt att jobba med, för vi ser att vi kan göra så stor skillnad. Fredrikslund är en möjlighet för de här ungdomarna att flytta hemifrån. Vi planerar att de första ska komma efter sommaren.

I huset, som ligger mitt i Heby centrum, finns sex fullvärdiga lägenheter med egen uteplats samt gemensamhetsytor. Huset är modernt och håller en hög standard, bland annat är det genomgående trägolv i lägenheterna. Det är även utrustat med modern styrning för energioptimering.

– Min erfarenhet är att det ofta är de anhöriga som engagerar sig mest i trevnadsfrågor, säger Christer Lööv. Det går inte att trolla hur mycket som helst eftersom det ju finns väldigt tydliga krav när det kommer till LSS-boenden, men vi har verkligen lyckats skapa en äkta hemkänsla här. Det kommer gagna alla som ska vara här: brukare, anhöriga och personal.

Projektet initierades av en annan aktör, men förvärvades i ett tidigt stadie av Hoivatilat. Huset stod färdigt i april 2020.

– Jag märker tydligt att det finns lång erfarenhet, både av att bygga fastigheter, men också i hur bra dialogen och förhandlingarna med kommunen har fungerat, säger Christer Lööv. Allt har skötts väldigt professionellt, jag har haft en och samma kontaktperson under hela projektets gång och allt har gått enligt plan utan strul. Det känns också väldigt tryggt att Hoivatilat är så långsiktiga i sitt ägande. Då vet jag att det kommer att fungera långt framöver också.

Tidigare Nästa