Nyheter | 10.2.2023

Hoivatilat vann markanvisningstävlingen för nya förskolan i Islinge på Lidingö 

Vi är stolta att kunna meddela att det i dagarna stod klart att Hoivatilat utsetts till vinnare bland tre inlämnade anbud till markanvisningstävlingen för Islinges nya förskola. Förslaget är ritat av Metropolis Arkitekter och skolans operatör blir Raoul Wallenbergskolan. 

Den nya förskolan kommer att ha plats för upp till 110 barn. Placeringen är perfekt, strax intill naturområden och med stor lekyta utomhus. Samtidigt är det nära Norra Kungsvägen vilket innebär att vårdnadshavare kan komma både med buss och bil för att lämna och hämta sina barn.

Lidingö kommuns motivering till att välja Hoivatilat lyder som följer:  

Förtroendevalda och tjänstemän från stadens olika verksamheter har utvärderat samtliga anbud. I bedömningen har extra vikt lagts vid långsiktighet, erfarenhet och kompetens att planera, bygga och driva förskola, beskrivningen av den pedagogiska verksamheten, gårdsmiljön och omgivningen samt hur byggnaden är tänkt att anpassas till fastigheten. 

Hoivatilats förslag är starkt och övertygande. Byggnaden, i klassisk gestaltning, är utformad efter funktion och läge, med en flexibel och effektiv planlösning. Byggnadsvolymen är väl avvägd och proportionerlig och den välplanerade förskolegården speglar omkringliggande natur.” 

Förskolebyggnaden i två våningsplan kommer att vara i trä och utformas i klassisk stil för att på ett naturligt sätt smälta in i den omgivande miljön och bebyggelsen. Byggnaden placeras i fonden av förskolans blivande parkering och busshållplatsen vid Kalvhagsvägen. Utemiljön delas in i tre zoner med olika karaktär, som ska locka till olika typer av aktiviteter. 

Byggstart kan ske först när alla avtal har tecknats och ett bygglov har beviljats. Om allt löper enligt plan kan förskolan börja byggas 2024 och öppna under 2025.

Tidigare Nästa