Hoivatilat är specialiserade på att utveckla, bygga och långsiktigt äga fastigheter avsedda för förskola, skola, vård och omsorg.

Hoivatilat har, sedan starten i Finland år 2008, genomfört mer än 200 projekt i över 60 finska kommuner. Arbetssättet har utvecklats genom åren och präglas av enkelhet och kostnadseffektivitet, med tydligt fokus på att leverera kundanpassade lösningar av god kvalitet. Koncepten utvecklas ständigt för att kunna tillgodose nya eller förändrade samhällsbehov.