Hoivatilat – Hus med hjärta

Direkt översatt från finskan betyder ordet Hoivatilat ”Vårdfaciliteter”. I våra ögon står det också för ”Hus med Hjärta” – det är nämligen det vi skapar.

Hoivatilat planerar, utvecklar, bygger och är långsiktiga ägare till samhällsfastigheter avsedda för förskola, skola, vård och omsorg. Alltid med siktet inställt mot framtiden, med en professionell lyhördhet och våra kunders önskemål i fokus.

Det kan röra sig om en skola där Fatima, Oscar och deras kompisar ska känna att de får en trygg start i livet. Ett LSS-boenden där Rebecka, Stefan och alla andra med särskilda behov ska beredas tillgång till en stöttande arm. Hem där de som blivit lite till åren komna ska kunna få ett värdigt slut när livskrafterna tryter. Men också en bra arbetsplats för alla de som verkar i våra lokaler.

Praktiskt taget ända sedan starten i finländska Uleåborg 2008 har Hoivatilat befunnit sig i en brant stigande tillväxtkurva. Över 250 genomförda projekt bär en tydlig syn för sägen.

Våra värderingar

Raitiovaunut ajavat Helsingin keskustassa.

Ansvar

Vi tar ansvar. Vi förstår våra kunder och hur vi kan stötta dem. Vi skapar mervärde för våra kunder, ägare och för samhället i stort.

Nainen katselee maisee merelle päin.

Handling

Vi agerar. Vi är kreativa och lösningsorienterade. Vi drivs av resultatet av vårt arbete. Vi arbetar systematiskt, på ett effektivt och noggrant sätt.

Tyttö muodostaa käsillä sydämen.

Mod

Vi har en positiv inställning till framtiden. Vi utmanar traditionella synsätt och bryter ny mark. Vi söker inspiration från hela världen och tänker stort.

Hoivatilat AB är ett helägt dotterbolag till
Hoivatilat Oyj och en del av Aedifica Group,
vars moderbolag är börsnoterat i Bryssel
och Amsterdam. Hoivatilats huvudkontor
ligger i Uleåborg, Finland, med filial i Esbo.