LSS

Hoivatilat erbjuder hemlika och målgruppsanpassade boenden med genomtänkta lösningar som möjliggör självständighet. Det handlar ofta om smarta lösningar som stödjer den boende i sin vardag. Behov förändras över tid, inte minst för de enskilda individer som flyttar in på ett LSS-boende. Varje nytt boende planeras med denna vetskap i åtanke, för att säkerställa en långsiktig och funktionell boendemiljö.

Se referenser