Hemlika, funktionella och trygga vårdboende

Hoivatilat erbjuder inflyttningsklara vårdboende enligt modellen om endast ett avtal. Vårdboendet och den tillhörande trädgården utformas utifrån kundens behov och önskemål, med vägledning i begrepp såsom hemlikt, funktionellt och tryggt.

Nya vårdboende

1.

Hoivatilat tillgodoser behovet av nya vårdboenden, utan att kunden behöver göra egna investeringar. Vi har nära samarbete med vårdoperatörer och kan erbjuda helhetslösningar utifrån kundens önskemål.

2.

Varje vårdboende är unikt. Designprocessen utgår ifrån Hoivatilats gedigna erfarenhet och kundens behov och önskemål. Boendet och trädgården anpassas utifrån målgrupp samt förutsättningar i detaljplan och område.

3.

Hoivatilat tar helhetsansvar från projektering till aktiv förvaltning. Detta säkerställer att kunden får tillträde till sina nya lokaler inom överenskommen tid, att lokalerna är kvalitativa och funktionella samt väl underhållna under hela hyresperioden.