Hemlika, funktionella och trygga vårdboende

Hoivatilat erbjuder inflyttningsklara vårdboende enligt modellen om endast ett avtal. Vårdboendet och den tillhörande trädgården utformas utifrån kundens behov och önskemål, med vägledning i begrepp såsom hemlikt, funktionellt och tryggt.

Osallistava suunnitelu ikoni

Inkluderande planering utifrån målgruppens behov

Utgångspunkten vid planering av vårdboende är att de skall vara hemlika. Planeringen av lokalerna sker i samråd med Hoivatilats arkitekt, vilket garanterar att de boendes särskilda behov och säkerhet beaktas i utformning, materialval samt inredning.

Terve päiväkoti ikoni

Vårdboende som ger tryggt
välbefinnande

Tillsammans med våra partners skapas en miljö som är trygg att leva, bo och arbeta i.

Tehokas suunnittelu ikoni

Kompetens och effektiv planering garanterar att tidplanen håller

Hoivatilat har redan genomfört över 150 projekt, vilket har bidragit till en omfattande erfarenhet och kunskap om vårdboende. God planering, effektiv styrning och gedigen erfarenhet säkerställer tidplanen.

Nya vårdboende

1.

Hoivatilat tillgodoser behovet av nya vårdboenden, utan att kunden behöver göra egna investeringar. Vi har nära samarbete med vårdoperatörer och kan erbjuda helhetslösningar utifrån kundens önskemål.

2.

Varje vårdboende är unikt. Designprocessen utgår ifrån Hoivatilats gedigna erfarenhet och kundens behov och önskemål. Boendet och trädgården anpassas utifrån målgrupp samt förutsättningar i detaljplan och område.

3.

Hoivatilat tar helhetsansvar från projektering till aktiv förvaltning. Detta säkerställer att kunden får tillträde till sina nya lokaler inom överenskommen tid, att lokalerna är kvalitativa och funktionella samt väl underhållna under hela hyresperioden.

Hoivatilat - lösningar för tillväxt

1

Investeringsfritt

Hoivatilats affärsmodell grundar sig på ett aktivt och ansvarsfullt fastighetsägande. Genom att Hoivatilat tar ansvar för fastighetsinvesteringarna och lokalernas funktionalitet kan kunden istället fokusera på att utveckla sin kärnverksamhet.

2

Inflyttningsklart – ett kontrakt

Enligt Hoivatilats livscykelmodell får kunden tillträde till verksamhetsanpassade lokaler genom ett enda avtal. Hoivatilat tar som aktiv ägare ett helhetsansvar för samtliga byggnadsrelaterade kontrakts- och tillståndsprocesser; från markförvärv, projektering och byggnation till underhåll och förvaltning.

3

Erfarenhet och kunskap

Hoivatilat förstår kundens behov och kan regelverket och kraven på samhällsfastigheter. Vi har ett nära samarbete med experter inom design och konstruktion samt operatörer. Varje objekt planeras i dialog med kunden och utifrån lokalernas anvädningsområde. Hoivatilat har erfarenhet från över 200 projekt, vilket gör att kunden kan känna sig trygg genom hela processen.

Intresserad av Hoivatilats koncept för förskolor?

Fyll i kontaktformuläret!

  • Registerbeskrivning

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.