Hoitaja ja iäkäs nainen kokoavat palapeliä.

Vårdboende

Hoivatilat erbjuder hemlika, funktionella och trygga vårdboenden. Boendet och den tillhörande trädgården utformas utifrån verksamhetens och den enskildes behov och önskemål, med långsiktighet och kvalitet som vägledning.

Se referenser