1

Förskola

Hoivatilat erbjuder förskolor enligt livscykelmodellen, inflyttningsklara lokaler genom ett enda avtal. Hoivatilat bygger förskolan och skapar en stimulerande utemiljö utifrån kundens behov och önskemål.

Förskola

 

2

Vårdboende

Hoivatilat erbjuder vårdboenden enligt livscykelmodellen, inflyttningsklara lokaler genom ett enda avtal. Boendet och den yttre miljön skapas utifrån kundens önskemål och behov, med fokus på hemlika miljöer.

Vårdboende

3

LSS-boende

Hoivatilat erbjuder LSS-boende enligt livscykelmodellen, inflyttningsklara lokaler genom ett enda avtal. Ett självständigt boende för personer som behöver särskild service. Boendet och den yttre miljön utformas utifrån målgrupp.

Lss-boende

4

Servicekvarter

Servicekvarter är ett koncept som ständigt utvecklas för att möta nya och förändrade samhällsbehov, och där olika verksamheter integreras i samma byggnad eller kvarter. När vardagliga funktioner samlas, möjliggörs sociala fördelar och oväntade synergier. Tillsammans med kunden driver Hoivatilat utvecklingen och skapar ökad samhällsnytta!

Servicekvarter