Förskola / Skola

Hoivatilat erbjuder moderna och effektiva förskolor, anpassade för att stödja verksamheten och med stor hänsyn tagen till såväl barn som personal och miljö. För att garantera en långsiktigt attraktiv miljö, byggs en hög grad av flexibilitet in redan från start och i samråd med beställaren.

Här presenterar vi en film där vi ger ett smakprov på hur vi arbetar med vårt koncept Framtidens Förskolor och vad det innebär när vi säger att vi bygger Hus med hjärta. Just det här exemplet från Borsökna i Eskilstuna visar hur Hoivatilat med hjälp, råd och förslag från både små och stora experter hela tiden utvecklar våra koncept som när vi vid detta tillfälle fokuserade på gården.

Se referenser