Hoivatilat erbjuder inflyttningsklara förskolor enligt modellen om endast ett avtal. Förskolan byggs och inreds samt en stimulerande utemiljö skapas utifrån kundens önskemål.

Här presenterar vi en film där vi ger ett smakprov på hur vi arbetar med vårt koncept Framtidens Förskolor och vad det innebär när vi säger att vi bygger Hus med hjärta. Just det här exemplet från Borsökna i Eskilstuna visar hur Hoivatilat med hjälp, råd och förslag från både små och stora experter hela tiden utvecklar våra koncept och vid detta tillfälle fokuserar vi på gården.

Så här byggs Hoivatilats förskolor

1.

Hoivatilat tillgodoser behovet av nya förskolor utan att kunden behöver göra egna investeringar. Vi har ett nära samarbete med såväl större som mindre förskoleaktörer och hjälper gärna till att hitta den bästa lösningen utifrån behov och situationen.

2.

Varje förskola är unik. Designprocessen utgår ifrån Hoivatilats gedigna erfarenhet och kundens behov och önskemål. Lokaler och utemiljö anpassas utifrån målgrupp samt förutsättningar i detaljplan och område.

3.

Hoivatilat tar helhetsansvar från projektering till aktiv förvaltning. Detta säkerställer att kunden får tillträde till sina nya lokaler inom överenskommen tid, att lokalerna är kvalitativa och funktionella samt väl underhållna under hela hyresperioden.