Nyheter | 21.9.2021

Hoivatilat Nyhetsbrev September 2021

21.9.2021

I dagarna har det gått tre år sedan Hoivatilat etablerades i Sverige. Mycket har hänt sedan dess. Hoivatilats svenska fastighetsbestånd omfattar i nuläget förskolor och LSS-boenden i framför allt mellersta och södra delarna av landet. Dessutom är vi engagerade i flera pågående projekt och står rustade för en fortsatt tillväxt. Kvalitet och omtanke är ett framgångsrecept, vår devis ”Hus med hjärta!” håller vad den lovar. / Maria Frid, VD Hoivatilat Sverige.

Källberga skrider framåt

Arbetet med det idylliska bostadsområdet strax norr om Nynäshamn fortskrider enligt planerna. Här ansvarar Hoivatilat för förskola, skola och idrottshall. Skolorna har kapacitet för ca 450 elever med beräknad terminstart i januari 2024. Senaste nytt är att bygglovshandlingar och ritningar är inskickade till berörda instanser. Arkitektbyrån Metropolis skriver så fint ”Planen förde våra tankar tillbaka till gammal svensk landsbygd. Husens läge i landskapet och inbördes förhållanden. Det är en radikal skillnad mot hur ett modernt villasamhälle brukar se ut, en skillnad som känns i kroppen omedelbart. Den svenska bondgården blev därför tidigt en utgångspunkt och ledstjärna i gestaltningen av Källberga skola. Med sin rika flora av hönshus, snickarbod, ladugård, boningshus, vagnslider, loge och lada är steget mellan ladugårdsbacke och skolgård trots allt inte långt. Kanske kunde t o m en skolgård innehålla ett fähus som en del i den pedagogiska verksamheten? Varje byggnad får sin egen karaktär i och med läget på tomten tillsammans med små skiftningar i fönsterstorlekar, proportioner och takutformning. Idrottshallen som ligger vid en annan tomt har karaktären av en modernare variant på en fristående ladugårdsbyggnad. Att behöva gå emellan de olika byggnaderna för olika ämnen och lunch bidrar positivt med miljöbyte i kombination med frisk luft. Mellan husen skapas utblickar genom vilka man kan läsa av det omkringliggande landskapet och skolgården.”

Vem skulle inte vilja slå ner sina bopålar här?

Välkommen tidigare bostadsminister Stefan Attefall!

Vid ett extra styrelsemöte den 27 augusti meddelades att tidigare bostadsministern Stefan Attefall accepterat en plats i Hoivatilats styrelse. Attefalls och Hoivatilats syn på fastighets- och bostadsmarknaden har mycket gemensamt, detta i kombination med den förstnämndes tydliga engagemang för samhällsbyggande gör att vi på Hoivatilat är övertygade om att Stefan kommer att bidra med värdefull kompetens.

Stefan Attefall har varit riksdagsledamot i sammanlagt 19 år, mellan 2006 – 2010 innehade han posten som ordförande i riksdagens finansutskott och utsågs 2010 till civil- och bostadsminister, vilket han förblev fram till 2014. Sedan dess har Attefall verkat som rådgivare inom bygg- och fastighetsbranschen samt innehaft ett flertal styrelseuppdrag.

Hoivatilat växer med stort fastighetsförvärv

Innan sommaren ingick Hoivatilat ett avtal om ett förvärv om en större högkvalitativ LSS-portfölj bestående av 16 fastigheter. Förvärvet trädde i kraft den 2 september och innebär att Hoivatilat i det närmaste fyrdubblade verksamheten i Sverige. Hyresgästerna utgörs av marknadsledande och finansiellt starka företag samt ideella föreningar och stiftelser, samtliga med gedigen erfarenhet och stor kunskap om verksamheten.

Vetenskapen i Upplands Väsby har öppnat

En av kalendersommarens sista dagar kunde förskolan Vetenskapen i Upplands Väsby ta emot sin första barnkull. Hyresgäst är Norlandia Förskolor. Magnus Persson, projektchef NHC Property Development, uttrycker glädje både över de nybyggda lokalerna och samarbetet med Hoivatilat. Moderkoncernen NHC Health & Care Group har förutom Sverige närvaro i Norge, Finland, Nederländerna, Tyskland och Polen.   

Så här beskriver Magnus Persson verksamheten:

– Norlandia driver förskolor över stora delar av Sverige, där fokus ligger på trygga, utvecklande och lekfulla lärmiljöer, där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Vi har ett måltidskoncept ”Mat med smak”, som innebär att måltiderna lagas från grunden vilket resulterar i smakrika och goda måltider som ger barnen den energi och näring de behöver.

– Vi är väldigt glada och nöjda med våra nya fina lokaler för Förskolan Vetenskapen. Lokalerna och utemiljön ger oss goda möjligheter att bedriva en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet.

 Hur tycker du samarbetet med Hoivatilat har fortlöpt?

– Det har fungerat mycket bra, och präglats av lyhördhet och prestigelöshet. Det är vårt första projekt med Hoivatilat i Sverige, men förhoppningsvis kan det så småningom bli fler.

Hoivatilat på Business Arena

22 – 23 september deltar Hoivatilat på Business Arena, som är Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattningar i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Evenemanget äger fysiskt rum på Stockholm Waterfront, det går även att delta digitalt. Mötesplatsens syfte är att bidra till samhällsutvecklingen, generera nya affärer och att tydliggöra branschens gemensamma agenda. Klockan 08:30 onsdagen den 22a september medverkar Hoivatilats CEO Maria Frid i ett rundabordssamtal med rubriken ”Hyra eller äga en samhällsfastighet – vad kan den privata marknaden erbjuda?” Missa inte det!  Mer information om eventet finns att hämta på businessarena.nu 

Tidigare Nästa