Nyheter | 17.3.2022

Hoivatilat Nyhetsbrev mars 2022

Svenska delen av Hoivatilat har på kort tid blivit en kraft att räkna med på allvar inom segmentet samhällsfastigheter. Förskolor, skolor, LSS-boenden och andra typer av vårdboenden som bär Hoivatilats signum återfinns idag på orter från Skåne och Blekinge i syd till Sörmland och Uppland.  

Ett tydligt bevis på att vi nu är en etablerad aktör även för nya skolor är bostadsområdet Källberga utanför Nynäshamn, där det första spadtaget togs i början av förra året och där Hoivatilat förbereder för byggnation av fastighet åt Raoul Wallenbergskolan – en mycket prominent och stark hyresgäst.   

Vi kan också stolt meddela att vi – i hård konkurrens – vunnit projekt avseende uppförande av LSS boende med fokus på hållbarhet, arkitektur och funktion. Boendet kommer att vara beläget i Norby, Uppsala kommun, med kommunen som hyresgäst. Samtidigt kan vi konstatera att till sommaren kommer vi ha färdigställt Hoivatilats nittonde LSS-boende, denna gång i Enköping. Mer om detta går att läsa på vår nya hemsida, där alla våra fastigheter presenteras.   

Med långsiktighet i fokus fortsätter Hoivatilat sitt värv: att bygga hus med hjärta, planerade med omsorg och med användarnas bästa för ögonen.   

Maria Frid, vd Hoivatilat AB   


Några frågor till Per Egon Johansson, grundare för och vd på skolkoncernen Raoul Wallenbergskolan   

Raoul Wallenbergskolan driver närmare 20 förskolor och skolor i bland annat Stockholm, Sigtuna, Uppsala, Skövde och Lidköping. I Källberga, som tillhör Nynäshamn kommun, har byggnationen av det kommande bostadsområdets skola snart kommit halvvägs i mål. Givetvis är det Hoivatilat som producerar.   

Hur fortskrider uppförandet av Raoul Wallenbergskolan i Källberga?   

”Etablering av ny skola består ju både av byggande och att förbereda verksamhet. RWS ansvarar för verksamheten. Just nu jobbar vi med att informera om den nya förskolan/grundskolan och ta emot ansökningar om plats i skolorna. Det är redan lång kö till både förskolan och grundskolan. Eftersom vi måste ha tillstånd för att bedriva förskola och grundskola jobbar vi under våren därför med tillståndsprocessen. Den beräknas vara klar senast i september i år. Vi räknar med att under de närmaste veckorna bli klara med att utse skolledning. Med vårt väl fungerande skolkoncept ”Skolan mitt i byn” som grund kan sedan den nya skolledningen påbörja förberedelserna inför skolstart. Vi kommer alltså att vara väldigt väl förberedda när verksamheten går igång”.   

Vad tycker ni om samarbetet med Hoivatilat så här långt?   

”Det  fungerar alldeles utmärkt. Ett nära och förtroendefullt partnerskap mellan fastighetsägare och skoloperatör är en grundförutsättning för att vi ska kunna etablera skolan som ”Skolan mitt i byn” och bedriva en högkvalitativ skolverksamhet för barn och elever. Vi har utformat skolbyggnaderna i nära samarbete, vilket gör att de kommer fungera alldeles utmärkt. För oss är det också viktigt att fastighetsägaren ser skola som en central funktion i samhället med ett långsiktigt perspektiv. Hoivatilat uppfyller dessa förväntningar med råge”.     


LSS-boende i Enköping med inflyttning i augusti   

Med ledorden lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke i grunden driver Serigmo Care olika typer av boendeformer i Stockholm och Mälardalen: HBV, Stöd och motivationsboenden, Boendestöd, Tillfällighetsboenden och LSS-boende.   

Just nu pågår uppförandet av det sistnämnda i centrala Enköping, adress Litslenavägen. Serigmo Cares VD Charlotte Högman är tillfreds med samarbetet med Hoivatilat.   

”Vi ser verkligen framemot att få öppna ytterligare ett gruppboende LSS i Enköping. Samarbetet med Hoivatilat har fungerat jättebra och jag hoppas verkligen att vi kommer samarbeta kring fler projekt i framtiden”, säger hon.   


Hoivatilat fortsätter att investera i Uppsala  

I hård konkurrens med 14 andra intressenter vann Hoivatilat den kombinerade markanvisningen/upphandlingen avseende ett kommande LSS-boende i stadsdelen Norby, södra Uppsala. Uppsala kommun blir hyresgäst och beräknad inflyttning är tredje kvartalet 2023. Upphandlaren hade högt ställda krav på boendet, som är avsett för sex brukare, sett till såväl hållbarhet som arkitektur och funktion. 

Hoivatilats Senior Business Developer Paul Lindquist, som har varit ansvarig för framtagandet av det vinnande förslaget, tror bland annat att det som fällde avgörandet till Hoivatilats fördel är förståelsen för kunden.

– Det gav oss goda möjligheter att möta kommunens krav och önskemål på ett bra sätt. De uppskattade också den höga arkitektoniska nivån i tävlingsförslaget som ritats av Metropolis Arkitekter.  

Kollegan Alex Kornhammar, Business Developer, fyller i:  

– Vidare uppskattade beställaren att vi använder hållbara material, att vi lyckats hitta en fin balans mellan storlek och funktion på såväl personalutrymmen som lägenheter och med en begränsad insyn.  

Tidigare Nästa