Nyheter | 30.4.2021

Hoivatilat News April 2021

30.4.2021

I denna månads Nyhetsbrev berättar vi om nybyggarprojektet Källberga utanför Nynäshamn och har pratat med en av dess drivande krafter, Fanny Sachs. Läs också om vårt engagemang i hjärtevärmande Mamma United och lär känna Hoivatilats nye affärsutvecklare Alex Kornhammar. Plus lite annat smått och gott.

Källberga

Hoivatilat är en av aktörerna i det nya bostadsområdet Källberga

I natursköna Källberga, en knapp mil norr om Nynäshamn, planeras för 700 bostäder, butiker och samhällsservice i första utbyggnadsetappen. Området har unika lägeskvaliteter, och gestaltningsprogrammet har mycket höga ambitioner avseende såväl social och ekologisk hållbarhet som arkitektur. Skolbyggnaden, som Hoivatilat ansvarar för, kommer att inrymma både förskola och skola, och vara dimensionerad för ca 450 barn och elever. Tänkt terminsstart är senast januari 2024. Till skolan hör även en idrottshall som kommer att tillgodose skolans behov, men också kunna vara ett värdefullt tillskott för föreningslivet efter skoldagens slut.
”Vi är stolta över att ha fått förtroendet att vara med och utveckla området. Nu pågår spännande samtal med intresserade skoloperatörer som delar vår vision om långsiktighet och kvalitet” berättar Maria Frid, Hoivatilats VD. ”Skolverksamheten är central för utvecklingen av nya områden, varför vi känner både ansvar och glädje över att få vara med och förverkliga våra och områdets höga ambition” avslutar hon.
Metropolis arkitekter har anlitats för att rita skolan och bostadsområdets egen sporthall.

Några ord med Fanny Sachs

Fanny Sachs har många roller i projekt Källberga. Dels är hon och Marcus Wallenberg involverade i form av markägare (via bolaget Källberga Mark AB), dels är hon arkitekt och har kunnat använda sig av sin kunskap om hus och hur man gestaltar den fysiska miljön.

– Tillsammans med personer som är mer kunniga än jag när det gäller stadsplanering har jag fått vara med och arbeta fram Källberga som det nu ska se ut, säger Fanny.

Hur känns det att få vara med om att skapa ett helt nytt bostadsområde ända från grunden?

– Det är naturligtvis enormt spännande, fantastiskt och lite overkligt. Jag är verkligen tacksam över att vara med och förhoppningsvis bygga ett område där människor trivs och vill bo kvar. Det är också en ynnest att få vara med på ett hörn att möjliggöra en skolas tillblivelse. Skolfrågor har alltid varit väldigt viktiga för mig så det var på ett tidigt stadium som vi bestämde att verka för att få en bra skola till Källberga. En skola är ändå hjärtat i ett samhälle – allt börjar med barnen.

Vad är den övergripande visionen för Källberga?

– Vi vill skapa ett område som har en hållbarhetstanke i alla sina beståndsdelar; inte bara att man ska bygga i sunda material utan också möjliggöra ett mer hållbart liv. Ett liv där man kan odla i koloniträdgårdar, arbeta mer hemifrån, främja kontakter och delningsekonomi. Genom att bygga områden på rätt sätt kan man åtminstone underlätta om man vill tänka på klimatet och framtiden för våra barn.
– Vi vill att de beståndsdelar vi tror utgör ett bra samhälle; att det ryms olika verksamheter där förutom bostäder, att man kan både bo och arbeta i Källberga. Det ska finnas plats för torghandel och platser för idrott och lek.

En viktig komponent är förskola och skola, vad fick er att välja Hoivatilat i den rollen?

– Vi blev väldigt imponerade av drivet som Hoivatilat visade och känslan för kvalitet som verkar genomsyra hela verksamheten.

Hur skulle du beskriva att samarbetet med Hoivatilat fungerat så här långt?

– Det är ett mycket roligt samarbete! Jag ser fram emot våra möten som är konstruktiva och lärorika. Genom vd:n Maria Frids kloka och prestigelösa sätt att leda arbetet görs processen effektiv och man kommer snabbt fram till de viktiga sakerna. Det är allt annat än byråkratiskt.

Markarbetena är nu påbörjade i Ronneby

Nu i april inleddes markarbetet på Förskolan Skogsbrynet i kommundelen Södra Kallinge. Hyresgäst är TP Förskolor AB. Som vi tidigare meddelat är skolan dimensionerad för 120 barn upp t o m fem års ålder. Inflyttning till de 1097 m² stora lokalerna år planerad att ske under fjärde kvartalet 2021.

Första spadtaget för LSS-boende i Tierp

I Tierp bygger Hoivatilat ett LSS–boende med 6 stycken, fullvärdiga och hemlika lägenheter med egna uteplatser. Boendet erbjuder dessutom gemensamma utrymmen som stort kök, vardagsrum och trädgård. Hyresgäst är omsorgsföretaget Team Olivia.
Fastigheten ligger mitt i naturen i Vallby utanför Tierp.
Markarbetena påbörjades i februari 2021 och under första veckan i maj inleds vägg- och takmontage. Inflyttning i fastigheten sker 1 oktober i år.

Mamma United – ett hjärtevärmande engagemang i Eskilstuna

Under våren startar en hälsosatsning för mammor i Eskilstuna. Mammorna erbjuds ett kostnadsfritt program för att förbättra hälsan och motverka utanförskap. Bakom satsningen står den ideella organisationen Mamma United och fem fastighetsbolag, Eskilstuna Kommunfastigheter, Faskunge Fastigheter AB, RG Bostad, Sehlhall Fastigheter och Hoivatilat AB.

– Hälsoklyftorna i Sverige ökar och den förväntade livslängden framför allt för kvinnor med kort utbildning är lägre än för kvinnor med högre utbildning. Små insatser kan ofta göra stor skillnad. Vi ger mammorna kunskap och motivation att förändra sin livsstil och må bättre. För många mammor blir träffarna en trygg plats där de kan hitta nya vänner och lära sig mer om hur samhället fungerar. Förhoppningsvis påverkar mammornas förändring hela familjen positivt, säger Anja Nordenfelt, grundare av Mamma United.

Mammorna träffas regelbundet vid nio tillfällen. På programmet står föreläsningar om föräldraskap, fysisk aktivitet, sömn, kvinnokroppen och våld i nära relationer. På träffarna berättar lokala experter från bland annat polis och socialtjänst om sin verksamhet och hur de kan hjälpa mammorna.

– Vi är glada att Mamma United etablerar verksamhet i Eskilstuna. Deras arbete och modell är relevant för de problem som kommunen brottas med. Att de också skapat ett samarbete med vårt allmännyttiga fastighetsbolag och det lokala näringslivet är precis så som ett modernt engagemang ska se ut konstaterar Jimmy Jansson (S), Ordförande Kommunstyrelsen.

– För oss på Hoivatilat handlar det om att vara med och ta ett större samhällsansvar än att ”bara” bygga hus. ”Hus med hjärta” helt enkelt, säger Maria Frid, VD på Hoivatilat AB.

Alex Kornhammar är Hoivatilats nye affärsutvecklare

I april hälsar vi göteborgaren Alex Kornhammar välkommen som ny kollega. Alex, som tillträder tjänsten som affärsutvecklare, är uppväxt inom fastighetsbranschen och har utbildat sig inom fastighetsförvaltning både i födelsestaden Göteborg och vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, varifrån han gick ut 2014. Parallellt med KTH-studierna jobbade Alex extra som Property Associate på det amerikanska fastighetsbolaget GE Capital Real Estate.

Alex Kornhammar har under sin uppväxt alltid varit intresserad av fastigheter och arbetat både som fastighetsskötare och fastighetsförvaltare. Första arbetsgivaren efter genomförda studier blev Kungsleden, där han blev kvar i fyra år. Sedan följde en tjänst som affärsutvecklare på Dibber Sverige AB, där han bland annat varit inblandad i förvärv, upprättande av hyresavtal, nyetableringar, tekniskt underhåll samt omförhandlingar. Tre år senare är det alltså dags att ta steget över till oss på Hoivatilat.

Sin fritid fyller Alex med träning, läsning och socialt umgänge. Favoritintresset är resor, vilket givit honom en bred kunskap inom olika kulturer. Resorna blir ofta förknippade med de andra intressena, träning, dykning och alpint. ”Via mina intressen för resor och litteratur har jag skapat mig en sund och bildad uppfattning om vår omvärld” hälsar Alex och vi ser med enorm förväntan fram emot att få arbeta tillsammans med denne välmeriterade och kunnige kollega.

Hoivatilat deltar i Business Arena Stockholm

Business Arena är fastighets- och samhällsbyggnadsbranchens största mötesplats. Liksom 2020 ämnar Hoivatilat delta i mässan. Förra året genomfördes evenemanget digitalt, vilket enligt vårt förmenande fungerade alldeles ypperligt. Den 22-23 september är det åter dags och vi är med igen. Nu återstår det att se i vilken skepnad mässan kommer att äga rum. Digitalt, fysiskt eller en hybrid? Man får helt enkelt hålla sig uppdaterad på www.businessarena.nu. Vi är måna om att träffa just dig, oavsett hur mässan genomförs!

Tidigare Nästa