Nyheter | 21.12.2022

Hoivatilat Nyhetsbrev december 2022

Ingen behöver bli påmind om de märkliga tider vi just nu befinner oss i. Det blir än mer viktigt att försöka hitta ljusglimtarna i tillvaron och ge en stöttande hand till dem som har det extra tufft både i privata och yrkesmässiga sammanhang, i smått som stort. En värmande kram, ett telefonsamtal, ett par vänliga ord till en kollega eller ett bidrag där behovet är som störst. 

Det nya året 2023 står för dörren, ett år som kommer att präglas av såväl utmaningar som möjligheter. Tillväxtstrategin i bolaget ligger fast, vi har färdigställt projekt under året och vi ligger i startgroparna rörande flera spännande projekt där vi skapar samhällsnytta. Mer om detta i kommande nyhetsbrev. Vår devis ”Hus med hjärta” med allt vad det står för känns mer relevant än någonsin.
 
Årets julklapp från oss går till en av många viktiga och behjärtansvärda organisationer, BRIS (Barnens Rätt I Samhället). En verksamhet som i ordets rätta bemärkelse ligger Hoivatilat väldigt varmt om hjärtat och där vi gärna vill vara med och skapa hopp om en bättre framtid! 

God Jul och Gott Nytt År 
 
önskar 
 
Maria Frid
VD Hoivatilat AB


Viktiga milstolpar för projekt Källberga

I dagarna har bygglov beviljats för skolprojektet i Källberga, strax norr om Nynäshamn, vilket betyder att vi nu börjar projektera inför byggstart av förskola, skola och idrottshall.  Kraven på långsiktighet och kvalitet är, som alltid när Hoivatilat är involverade, mycket högt ställda och det har varit av yttersta vikt att säkerställa att detta delas av såväl skoloperatör som entreprenör. 
 
Raoul Wallenbergskolan har, med Raoul Wallenberg som förebild, den uttalade ambitionen att ge barn och ungdomar en god och gedigen grund vad gäller kunskap, förmågor och karaktär inför livets olika utmaningar. Skolans fyra ledord ”ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft” är inspirerade av Raoul Wallenberg och hans livsgärning. Detta skapar goda förutsättningar för en högkvalitativ verksamhet, som är en viktig pusselbit i utvecklingen av hela området.
 
​​​Det nya området, som fullt utbyggt kommer att inrymma 600-700 bostäder, har högt uppsatta sociala och ekologiska mål. Naturvärdena är stora och området har utformats från den kuperade och omväxlande naturen för att harmonisera och skapa varierande boendekvarter och mötesplatser, där landsrummet tas tillvara på och återspeglas i gestaltningen.


Intervju med Karin Barck-Holst, nytillträdd affärsutvecklingschef på Hoivatilat

Presentera dig själv i egna ord! 
 
”Mitt intresse för samhällsfastigheter bottnar från mitten av 2000-talet när jag arbetade med att utveckla senior- och vårdbostäder. Jag lockas av förändringsvilliga miljöer, har ett nyfiket förhållningssätt och prövar gärna nya vägar att utveckla affär eller processer. När jag inte jobbar spelar jag tennis och drar emellanåt i gång diverse hus- och trädgårdsprojekt. Och kopplar av gör jag som andra-alt i Kammarkören Euterpe!” 

Du tillträdde som affärsutvecklingschef på Hoivatilat den 22 augusti; hur känns det så här långt? 
 
”Spontant väldigt bra! Det vi gör på Hoivatilat är inspirerande och det finns stora behov av det vi kan erbjuda. I en relativt ny organisation som vår finns förstås många möjligheter att sätta sin prägel på det vi skapar. Vi är ett litet, tight gäng som drivs av vårt uppdrag och vi har kul ihop och gillar att leverera resultat.” 
 
Hållbarhetsfrågor ligger dig varmt om hjärtat, på vilket sätt arbetar du med det? 
 
”Hoivatilat är en del av belgiska Aedifica, som vi har ett stort utbyte med. Som europeiskt, börsnoterat företag värderas hållbarhetsagendan högt. Vi arbetar nu med att bryta ner vår långsiktiga färdplan, att nå netto noll växthusgasutsläpp 2050, i tydliga, mätbara och kommunicerbara mål. Som ett led i detta miljöcertifierar vi våra nya projekt, vi arbetar för att införa mer automatiserad fastighetsstyrning och att optimera energilösningar med inslag av förnybar energi.” 
 
Vilka andra prioriteringar ser du som viktiga för Hoivatilat? 
 
”I rådande marknadsläge måste vi bli smartare och vi behöver tänka mer resurseffektivt. Genom att arbeta med erfarenhetsåterföring, samverkan och aktiv dialog med kunder och samarbetspartners vill vi ytterligare vässa oss och i högre grad vara kreativa och lösningsorienterade.” 

Vad förväntar du dig av 2023? 
 
”2023 kommer bli utmaningens år för hela branschen. Effekterna av hög inflation, högre ränteläge och energikostnader fortsätter ge sig till känna när marginalerna blir mindre. Samtidigt ser jag att behovet och värdet av det vi på Hoivatilat erbjuder kommunerna är fortsatt stort och för oss som långsiktig aktör kan de nya marknadsförutsättningarna öppna nya möjligheter. Det kommer krävas att navigera rätt vilket också känns spännande. I grunden har jag en positiv inställning till framtiden och Hoivatilats tillväxtstrategi ligger fast.” 

Vid sidan om ditt professionella jobb – vad står överst på din önskelista? 
 
”När vi tvingas bli medvetna om vår egen och samhällets sårbarhet blir önskelistan förstås lite mer jordnära kopplat till välmående för nära och kära. Min äldsta son är iväg på ett utbytesår på highshcool i USA och vi har en student från Minnesota boende hos oss, vilket är enormt givande. Kulturutbyten är viktiga och jag hoppas de båda ska få berikande upplevelser med sig hem.”

Tidigare Nästa