Pressmeddelande | 9.2.2021

Hoivatilat samarbetspartner i nytt stort projekt: Ansvarar för byggnation av förskola, skola och idrottshall i det nya bostadsområdet Källberga, strax norr om Nynäshamn

9.2.2021

Samhällsfastighetsbyggarna Hoivatilat, som är en del av den europeiska fastighetskoncernen Aedifica, har tecknat avtal om förvärv av byggrätt om ca 5000 kvm BTA (bruttoarea) för nybyggnation av förskola, skola och idrottshall i det nya bostadsområdet Källberga, Nynäshamns kommun. Affären är bland annat villkorad för bygglov.

I natursköna Källberga planeras för 700 bostäder, butiker och samhällsservice i första utbyggnadsetappen. Området har unika lägeskvaliteter, och gestaltningsprogrammet har mycket höga ambitioner avseende såväl social och ekologisk hållbarhet som arkitektur.

Skolbyggnaden kommer att inrymma såväl förskola som skola, och vara dimensionerad för ca 450 barn och elever.

”Ambitioner avseende både byggnation och val av operatör för drift av skolan, är som alltid när vi är involverade, mycket högt ställda” säger Hoivatilats VD Maria Frid, ”De planerade byggnaderna kommer också att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad silver”.

”Vi är stolta över att ha fått förtroendet att vara med och utveckla området. Nästa steg i projektet är att bjuda in intresserade skoloperatörer som delar vår vision om långsiktighet och kvalitet” fortsätter Maria Frid. ”Skolverksamheten är central för utvecklingen av nya områden, varför vi känner både ansvar och glädje över att få vara med och förverkliga våra och områdets höga ambition” avslutar hon.

Måndagen 8e februari togs det första spadtaget för Källberga. Vid en coronasäkrad ceremoni planterade markägaren Källberga Mark AB, representerad av Marcus Wallenberg och Fanny Sachs, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng och kommunalrådet Patrik Isestad, ett träd för att symbolisera projektets och kommunens gemensamma inriktningar inom hållbarhet och långsiktighet.

Den första utbyggnadsetappen omfattar en blandad bebyggelse om skola/förskola med tillhörande idrottshall, flerbostadshus, radhus och villor, samt övergripande infrastruktur med allmän platsmark i form av gator, parker, torg och VA.

TIDSPLAN:

Infrastrukturen byggs ut av AB Styrhytten som är ett familjeägt bolag med säte i Södertälje kommun. En kombinerad förskola och skola utvecklas av Hoivatilat AB. En viktig samhällsfunktion med målsättning om terminsstart senast januari 2024 för ca 450 elever.

Villorna upplåtes i samverkan med Fiskarhedenvillan AB, där fokus är att arbeta fram en sammanhållen gestaltning med ett hållbart erbjudande gentemot framtida bostadsägare. Flerbostadshusen och radhusen har flera intressenter, där slutförhandling pågår.

Första utbyggnadsetappen för infrastruktur beräknas vara klar i sin helhet 2024, produktionen av bostäderna och skolan beräknas starta under fjärde kvartalet 2021, med inflyttning under 2023.

OM KÄLLBERGA:

Källberga är ett nytt naturnära bostadsområde i Nynäshamns kommun med högt satta ekologiska och sociala mål. Källberga utformas från den kuperade och omväxlande naturen för att harmonisera och skapa varierande boendekvarter och mötesplatser, där landsrummet tas tillvara på och återspeglas i gestaltningen.

Områdets natur är spännande, där skogbeklädda och dramatiska bergsryggar ramar in fält som tidigare användes för jordbruk. Både skogen och havet är nära. Här kan man enkelt motionera året runt, ströva i skogen eller åka längdskidor på vintern.

Källberga ligger en knapp mil norr om Nynäshamn, med infart från Muskövägen och i direkt närhet till väg 73, vilket medför goda kommunikationsmöjligheter till Stockholm med omnejd. Tätorten Ösmo ligger ca en kilometer bort och nås enklast med cykel där pendeltåget till både Stockholm och Nynäshamn avgår var 30e minut. I direkt anslutning till Källberga avgår även olika pendlarbussar till Nynäshamn och Stockholm var 20e minut.

OM HOIVATILAT AB:

Direkt översatt från finskan betyder ordet Hoivatilat ”Vårdfaciliteter”. I våra ögon står det också för ”Hus med Hjärta” – det är nämligen det vi skapar. Hoivatilat planerar, utvecklar, bygger och är långsiktiga ägare till samhällsfastigheter avsedda för förskola, skola, vård och omsorg. Alltid med siktet inställt mot framtiden, med en professionell lyhördhet och våra kunders önskemål i fokus.

För ytterligare information och bilder kontakta:
Maria Frid,
VD Hoivatilat AB,
+46 70 462 44 55
maria.frid@hoivatilat.sehttps://www.youtube.com/embed/w6gbWgqLJNc?feature=oembedDela:

Tidigare Nästa