Pressmeddelande | 29.4.2022

Hoivatilat förvärvar LSS-boende i Staffanstorp

Genom förvärvet av fastigheten Staffanstorp Borggård 1:553 fortsätter samhällsfastighetsbolaget Hoivatilat sin expansion i Sverige. Den mycket påkostade fastigheten består förutom av ett LSS-boende även av hyreslägenheter. Säljare är det malmöbaserade familjeföretaget Darlin Fastigheter AB.

– Det känns roligt att vår expansion nu nått Malmöregionen genom detta förvärv i Staffanstorps kommun, och vi ser mycket positivt på en fortsatt tillväxt här, meddelar Hoivatilat AB:s vd Maria Frid.

Det är Staffanstorps Kommun som är avtalspart för hyresavtalet gällande LSS-boendet.

Fastigheten tillträddes den 1 april 2022. 

För ytterligare information kontakta
Maria Frid,
VD Hoivatilat AB, 
maria.frid(a)hoivatilat.se
+46 704 62 44 55 

OM HOIVATILAT AB

Direkt översatt från finskan betyder ordet Hoivatilat ”Vårdfaciliteter”. I våra ögon står det också för ”Hus med Hjärta” – det är nämligen det vi skapar. Hoivatilat planerar, utvecklar, bygger och är långsiktiga ägare till samhällsfastigheter avsedda för förskola, skola, vård och omsorg. Alltid med siktet inställt mot framtiden, med en professionell lyhördhet och våra kunders önskemål i fokus.

Hoivatilat AB är ett helägt dotterbolag till Hoivatilat Oyj och en del av Aedifica Group, vars moderbolag är börsnoterat i Bryssel och Amsterdam. Hoivatilats huvudkontor ligger i Uleåborg, Finland, med filial i Esbo. www.hoivatilat.se

Tidigare Nästa