Pressmeddelande | 8.9.2021

Hoivatilat AB har tillträtt sitt första stora fastighetsförvärv i Sverige

I slutet av juni i år skrevs avtalet under, och den 7 september tillträdes 15 av 17 LSS-boenden*. De sista två boendena är under uppförande och tillträds först efter färdigställande. Portföljen har ett underliggande värde om cirka 530 miljoner kronor. Boendena är belägna i geografiskt intressanta lägen och är av hög kvalitet. Hyresgästerna består av marknadsledande och finansiellt starka företag samt ideella föreningar och stiftelser, samtliga med gedigen erfarenhet och stor kunskap om verksamheten.

Metsolan ala-aste

Studenter: 360, skolklasser 1-6
Storlek: 3 600 m2
Hyresavtalets varaktighet: 20 år
Värde för abonnenten: n. 12 Meur

Hoivatilat AB som är specialiserade på samhällsfastigheter fyrdubblar sitt bestånd i Sverige i och med nu genomförd affär. Säljare är det privatägda fastighetsutvecklingsbolaget Valene AB.

”Förvärvet har ett stort strategiskt värde för Hoivatilats fortsatta verksamhet i Sverige och vi är både stolta och tacksamma över att ha fått förtroendet att förvärva denna enormt välskötta LSS-portfölj” säger Hoivatilats VD Maria Frid i en kommentar.

För frågor vänligen kontakta:

Maria Frid,
VD Hoivatilat AB,
maria.frid@hoivatilat.se,
+46 704 62 44 55

Josefine Brögger,
PR Hoivatilat AB,
josefine.brogger@hoivatilat.se,
+46 708 84 35 08

Om Hoivatilat:
Hoivatilat Oyj är ett ursprungligen finskt fastighetsbolag som specialiserat sig på att utveckla, bygga och långsiktigt äga fastigheter avsedda för förskola, skola, vård och omsorg. Hoivatilat är sedan 2018 etablerade på den svenska marknaden genom dotterbolaget Hoivatilat AB och ingår sedan januari 2020 i den belgiska koncernen Aedifica, vars moderbolag är börsnoterat i Bryssel och Amsterdam. Hoivatilats huvudkontor ligger i Uleåborg, Finland, med filialer i Helsingfors och Stockholm. www.hoivatilat.se

*Ett LSS-boende, egentligen Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, avser en insats enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), som innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Tidigare Nästa