Pressmeddelande | 16.10.2019

Hoivatilat AB förvärvar två LSS-boende-fastigheter

16.10.2019

Hoivatilat har tecknat avtal om förvärv av två LSS-boende. Boendena är belägna i Uppsala respektive Heby kommun. Hyresgäst för de respektive boende är Center för Vård och omsorg i Uppsala AB (bolag inom Team Olivia koncernen) samt Alternatus i Sverige AB. Byggnaderna kommer att uppföras av Moelven. Färdigställande beräknas till första halvan av 2020.

– Vi har ser framemot en fortsatt expansion genom långsiktiga förvärvar i vård- och omsorgsfastigheter i Sverige, säger Maria Frid, vd på Hoivatilat AB.

För mer information kontakta:
Maria Frid, vd,
Hoivatilat AB,
maria.frid(a)hoivatilat.se,
+46 704 62 44 55

Fakta om Hoivatilat: Hoivatilat är ett börsnoterat finskt fastighetsbolag som specialiserat sig på att utveckla, bygga och långsiktigt äga fastigheter avsedda för förskola, skola, vård och omsorg. Företaget erbjuder kundanpassade lokaler av hög kvalitet, där samarbetet med kunden hela tiden är i fokus. Hoivatilat är etablerade på den svenska marknaden genom dotterbolaget Hoivatilat AB. Bolaget har låtit bygga cirka 200 samhällsfastigheter under de senaste tio åren. www.hoivatilat.fi

Tidigare Nästa