Vallentuna Västlunda

Vallentuna Västlunda

Hyresgäst Stift A & G Johnssons fond för Ersta diakoni

Typ LSS Boende

Lägenheter 6

Färdigställt 2020