Förskola, Eskilstuna - Hoivatilat

Förskola, Eskilstuna

  • Kund: British Mini
  • Typ: Förskola
  • Antal platser: 140 barn
  • Färdigställt: Augusti 2020

Ny förskola i Mälardalen – ett bra exempel på hur gott samarbete skapar fantastiska resultat!

Ett av Hoivatilats projekt i Sverige är en förskola enbart några minuter från Eskilstuna stad, ett nytt byggområde med fantastiskt läge i Borsökna.  

Hoivatilat hade stora planer för förskolan redan från början och har planerat projektet i nära kontakt med hyresgästen, British Mini. Projektgruppen har haft riktigt bra diskussioner genom hela projektet om hur byggnaden kan stödja den dagliga verksamheten och vilken typ av utrymmen hyresgästen behöver både inomhus och utomhus.  

”På British Mini har vi haft ett mycket väl fungerande samarbete med Hoivatilat under hela processen, från idéstadiet till den färdiga förskolan. Vi har uppskattat att det har präglats av ett genuint intresse för våra behov, med stor flexibilitet och inte minst ett starkt engagemang. Alltid med målet att vi som kund och även vår kund, dvs. barn och deras vårdnadshavare, ska vara nöjda. ” säger Jakob Ladenstedt VD, British Schools.

Förskolan är dimensionerad för 140 barn, fördelat på 8 avdelningarUtöver de traditionella utrymmena finns en atelje” på första våningen för kreativa aktiviteter och på andra våningen ett stort utrymme för utbildningssyfte. Byggnaden har också ett toppmodernt kök med möjlighet för 500 måltider. Det innebär att hyresgästen även kan leverera högkvalitativa måltider till sina andra förskolor i kommunen.  

British Mini öppnade dörren för de första barnen i augusti 2020.  

-Vi ser fram emot att ta hand om både byggnaden och hyresgästen även nu när projektet är färdigt”, säger Maria Frid VD, Hoivatilat AB