Är du intresserad av att arbeta i ett spännande företag under tillväxt?

Hoivatilat är specialiserade på att utveckla, bygga och långsiktigt äga fastigheter avsedda för förskola, skola, vård och omsorg. 

Hoivatilat AB etablerades 2018, och har redan färdigställt projekt i Sverige.

Våra värderingar är unika och fundamentet i vår företagskultur. De har under årens lopp utformats och skapats av våra medarbetare. Eftersom det är medarbetarna själva som bidrar till vår kultur och värderingsgrund är de lättare att leva upp till i det vardagliga arbetet, vilken i sin tur är avgörande för hur bra det går för företaget. Ta del av våra värderingar

Vår styrka är företagets snabba, modiga och enkla arbetsklimat. Hoivatilat erbjuder personalen goda utvecklingsmöjligheter inom ett spännande område, samhällsfastigheter. Vårt  kontor finner du i Danderyd.

Vill du vara med på vår utvecklande resa i Sverige?
Välkommen att skicka in en öppen ansökan till oss: info@hoivatilat.se.