Ekologiskt byggande utgår från fastighetens hela livscykel

Vi på Hoivatilat använder aktivt information om faktorer som påverkar miljön och klimatet för att minimera miljöpåverkan i samtliga projekt.

Miljöanspekten inkluderas i varje steg av en byggnads livscykel – vid materialval, transport, byggnation, drift, förvaltning och rivning.

Vi använder oss av fler olika verktyg som bidrar till bättre kontroll och aktiva valmöjligheter. Målen med att utveckla vår verksamhet utifrån miljöansvar är att främja användandet av låga koldioxidutsläpp, förbättra energieffektiviteten och använda förnybara energikällor i samtliga av våra byggnader.