Hoivatilat besitter såväl gedigen erfarenhet som färdiga, effektiva lösningar för allt arbete. Speciellt viktigt är att lokalerna är flexibla och lämpar sig för olika slags verksamheter. Kunderna kan förlita sig på Hoivatilats sakkunskap med beprövade lösningar och kostnadseffektivitet från iterativa processer. Vid planeringen av lokalerna används färdiga lösningar från de över 200 projekt som Hoivatilat har genomfört.

Inkluderande planering steg för steg

1. Kartlägga kundens behov av lokaler

 • Hurdana lokaler behöver kunden?
 • Vad ska fastigheten användas för?
 • Vilken tidsplan önskar kunden?

2. Preliminära skisser

 • Utreda möjligheterna att använda tomten samt stadens byggbestämmelser.
 • Utarbeta första utkast utifrån kundens behov.
 • Hoivatilat och arkitekten sköter den löpande kontakten med kommunens tjänstemän och skaffar de erforderliga tillstånden för byggandet.

3. Specificera projekteringsunderlaget i samråd med kunden

 • Färdigställa projekteringsunderlaget för projektet med avseende på lokalerna och utemiljön i samråd med kunden. Preciseringar till exempel för förskola med motions-, vetenskaps- eller naturinriktning eller vårdhem med kulturinriktning.

4. Godkänna projektplanen

 • Gå igenom den slutliga projektplanen i detalj med beställaren som ska godkänna planen.

5. Starta projektet

 • De erfarna projekteringscheferna på Hoivatilat tar hand om byggnationen, byggmötena, myndighetsinspektionerna och kontakterna med entreprenörerna.
 • De rapporterar regelbundet till beställaren om hur bygget framskrider.

6. Överlåta den driftklara fastigheten till kunden

 • Hoivatilat ser till att kvaliteten på den färdiga byggnaden motsvarar beställningen och att byggnaden blir klar för överlåtelse till kunden enligt överenskommelse.
 • Hoivatilat bevakar beställarens intressen under byggprojektet och fortsätter som den ansvariga fastighetsägaren.