Hoivatilat – Hus med hjärta

Direkt översatt från finskan betyder ordet Hoivatilat ”Vårdfaciliteter”. I våra ögon står det också för ”Hus med Hjärta” – det är nämligen det vi skapar.

Hoivatilat planerar, utvecklar, bygger och är långsiktiga ägare till samhällsfastigheter avsedda för förskola, skola, vård och omsorg. Alltid med siktet inställt mot framtiden, med en professionell lyhördhet och våra kunders önskemål i fokus.

Det kan röra sig om en skola där Fatima, Oscar och deras kompisar ska känna att de får en trygg start i livet. Ett LSS-boenden där Rebecka, Paul och alla andra med särskilda behov ska beredas tillgång till en stöttande arm. Hem där de som blivit lite till åren komna ska kunna få ett värdigt slut när livskrafterna tryter. Men också en bra arbetsplats för alla de som verkar i våra lokaler.

Praktiskt taget ända sedan starten i finländska Uleåborg 2008 har Hoivatilat befunnit sig i en brant stigande tillväxtkurva. Över 200 genomförda projekt bär en tydlig syn för sägen.

Hoivatilat, som är relativt nyetablerade i Sverige, ingår sedan januari 2020 i den belgiska koncernen Aedifica, vars moderbolag är börsnoterat i Bryssel och Amsterdam. Hoivatilats huvudkontor ligger i Uleåborg, Finland, med filialer i Helsingfors och Stockholm.