Värderingar

Vi på Hoivatilat vill bidra till våra kunders framgång, för det är vägen till framgång även för oss.

Våra värderingar är unika och fundamentet i vår företagskultur. De har under årens lopp utformats och skapats av våra medarbetare. Eftersom det är medarbetarna själva som bidrar till vår kultur och värderingsgrund är de lättare att leva upp till i det vardagliga arbetet, vilken i sin tur är avgörande för hur bra det går för företaget.

Vi lever med våra värderingar i vardagen, på personalmöten, vid nyanställningar och i kommunikationen med externa parter.

Våra värderingar

Ansvar

Vi förstår våra kunders verksamheter och behov. Vi hjälper gärna till.
Vi tar ansvar och är pålitliga.
Med vår erfarenhet och kunskap, skapar vi mervärde åt våra kunder, ägare och samhället.

Handling

Vi är handlingskraftiga och drivna.
Vi är kreativa och lösningsorienterade.
Vi arbetar enkelt och systematiska, på ett effektivt- och noggrant sätt.
Vi drivs av resultatet och effekterna av vårt arbete.

Mod

Vi ser på framtiden med öppenhet och positiv inställning och attityd.
Vi söker inspiration globalt och tänker stort.
Vi utmanar invanda mönster och skapar nya möjligheter.