Hoivatilat är en snabb och modig aktör inom samhällsfastigheter som har specialiserat sig på att utveckla, bygga och äga förskolor, skolor, vård- och omsorgsfastigheter.

Hoivatilat är mer än bara ett byggföretag eller en fastighetsfond. Genom helhetsansvar, kundförståelse och långsiktighet skapar vi kvalitet och överlägsen kundupplevelse.

1

Investeringsfritt

Hoivatilats affärsmodell grundar sig på ett aktivt och ansvarsfullt fastighetsägande. Genom att Hoivatilat tar ansvar för fastighetsinvesteringarna och lokalernas funktionalitet kan kunden istället fokusera på att utveckla sin kärnverksamhet.

HOIVATILATS AFFÄRSMODELL

2

Inflyttningsklart – ett avtal

Enligt Hoivatilats livscykelmodell får kunden tillträde till verksamhetsanpassade lokaler genom ett enda avtal. Hoivatilat tar som aktiv ägare ett helhetsansvar för samtliga byggnadsrelaterade kontrakts- och tillståndsprocesser; från markförvärv, projektering och byggnation till underhåll och förvaltning.

livscykelmodell

3

Flexibla lokaler och inkluderande planering

Hoivatilat har väl beprövade koncept och effektiva lösningar. Särskild vikt fästs vid att lokalerna är flexibla, effektiva och funktionella. Ett nära samarbete med kunden, redan i planeringsprocessen, säkerställer att lokalerna uppfyller kundens önskemål och behov.

Inkluderande planering

4

Erfarenhet och kunskap

Hoivatilat förstår kundens behov och kan regelverket och kraven på samhällsfastigheter. Vi har ett nära samarbete med experter inom design och konstruktion samt operatörer. Varje objekt planeras i dialog med kunden och utifrån lokalernas anvädningsområde. Hoivatilat har erfarenhet från över 150 projekt, vilket gör att kunden kan känna sig trygg genom hela processen.

referenser