Vårdboende Lähteenpuisto, Heinola - Hoivatilat

Vårdboende Lähteenpuisto, Heinola

  • Kund: Attendo-vårdboende Lähteenpuisto
  • Typ: Vårdboende
  • Ort: Heinola
  • Antal platser: 41, varav 16 är platser för korttidsvård
  • Färdigställt: Maj 2017

Omsorg med fokus på aktiviteter i boendet och dess trädgård

Ett stimulerande liv efter egna önskemål borde vara möjligt även i det skede av livet då vård och omsorg behövs dagligen. På det vårdboende som Attendo driver i Heinola tar man ett stort ansvar för trädgården.

Johanna Piirainen, chef för vårdhemmet Lähteenpuisto betonar att man på planeringsstadiet för boendet ville fästa speciell uppmärksamhet vid tillgängligheten mellan inomhus- och utomhusmiljön. Attendo hade redan från sitt boende i Esbo, med stort fokus på utomhusaktiviteter, goda erfarenheter av hur dementa personer kan tillgodogöra sig daglig utomhusvistelse på ett tryggt gårdsområde.

Varje boende sysselsätter sig utifrån sin förmåga, med sådana saker som hon/han är van att göra och tycker om. De boende kan själva gå ut i trädgården förtydligar Piirainen.

Dessutom får vi regelbundet besök av en trädgårdsmästare, och de boende får gärna hjälpa till med trädgården och växthuset eller bara prata med trädgårdsmästaren en stund.

Det aktiva livet fortsätter inne i huset. I de hemtrevliga lokalerna erbjuds sällskapsspel, bakning eller annan aktivitet. En del av trädgårdens skörd plockas med in och används som råvara vid matlagningen. I lokalerna finns också en hantverksgrupp och de arbeten som görs ställs ut på biblioteket i Heinola.

I gemensamhetsutrymmena anordnas olika evenemang såsom konserter och allsång, och där olika generationer och grupper av människor kan träffas.

Johanna Piirainen minns speciellt ett evenemang i samband med firandet av Finland 100 år. Manliga boende hade snickrat ett dockskåp till ett daghem och som överlämnades under festliga former, berättar Piirainen.

Även korttids vård

De äldre som bor på Läteenhpuisto bekostar själva sin vistelsen eller betalar genom sk servicesedlar. Lähteenpuisto tillgodoser också behovet av korttidsvård i området Päijänne-Tavastland. Tjänsterna skräddarsys alltid så att de motsvarar den enskildes behov.

– Korttidsvård erbjuder närstående lite andrum, säger Johanna Piirainen.

– Samtidigt blir vårdhemmet bekant för den som vårdas, och då blir det naturligt och lätt att flytta hit på heltid om situationen så kräver.

Rymliga, hemtrevliga lokaler, gården och terrassen gör oftast intryck redan vid första besöket, både på de äldre och deras anhöriga. Vårdhemmets chef Piirainen tackar sina samarbetspartner för ett lyckat genomförande.

Det är härligt att samarbeta med en aktör som Hoivatilat, som på riktigt förstår de speciella kraven på den här typen av boende och är beredda att tålmodigt lyssna på kundens önskemål – ibland oklara – och göra verklighet av dessa.