Attendo - Touhula - Servicekvarter Vuoripirtti Esbo - Hoivatilat

Servicekvarter Vuopirtti, Esbo

  • Kund: Attendo och Touhula Förskola
  • Typ: Servicekvarter
  • Ort: Esbo
  • Antal platser: 35 platser vårdboende, 60 förskoleplatser
  • Färdigställt: 2016

Barn och seniorer trivs i gemensamma lokaler och på den gemensamma gården

Vårdfastigheten Vuoripirtti som har uppförts i Tillinmäki, Esbo kombinerar daghem och vårdboende. Det ger helt nya möjligheter till att göra saker tillsammans.

På Vuoripirtti kombineras daghem (förskola) och vårdhem. Förskoleverksamhet i fastigheten drivs av Touhula Vekaravuori, och för de äldres vård och omsorg ansvarar Attendo Vuoripirtti.

– När det är fråga om att öka samverkan mellan barnen och de äldre kan man ärligt säga att båda grupperna vinner på detta, sammanfattar Titta Tossavainen, chef för finskspråkig förskoleverksamhet i Esbo.

Effektiv användning av tomten

Esbo har sedan årtionden erfarenhet både av privata utförare inom förskoleverksamhet och av samverkan inom tjänsteleveranser.

Byggrätten erbjöd, förutom uppförande av ett daghem, ytterligare möjligheter till byggnation på tomten. Hoivatilat utredde ytterligare behov i området och fann behov även av vårdboende.

Byggnaden består av två våningar. Fasaden är delvis tegelbeklädd och smälter in i omkringliggande område. Vid planeringen av byggnaden tog man hänsyn till, förutom det omgivande bostadsbeståndet, tomtens utformning samt berg i dagen som lockar till lek och aktivitet.

Samverkan i harmoni

– Vi har förverkligat flera projekt i samarbete med Hoivatilat. Liksom tidigare projekt uppfördes vårdhemmet Vuoripirtti i effektiv och smidig samverkan, och vi är mycket nöjda med slutresultatet. Samarbetet med daghemmet i samma byggnad har kommit igång bra, konstaterar Simo Saaranen, regionchef hos Attendo.

– Det är verkligen en stor fördel att vi finns under samma tak. Gemensamma möten kan avtalas spontant, och med kort varsel. Hittills har barnen varit på besök hos oss och sjungit. De äldre har i sin tur besökt daghemmet och bakat tillsammans med barnen. Nu planeras gemensamt påskpyssel. De äldre har glädje av enbart det faktum att barnen finns i närheten. Vi har stora fönster som sträcker sig ner till golvet och många äldre tycker om att titta på när barnen leker på gården, det sprider stor glädje i de äldres vardag, berättar Heidi Boman, vårdhemmets chef.

Är du intresserad av Hoivatilat servicekvarteren?

Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss

  • Registerbeskrivning

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hoivatilat - lösningar för tillväxt

1

Investeringsfritt

Hoivatilats affärsmodell grundar sig på ett aktivt och ansvarsfullt fastighetsägande. Genom att Hoivatilat tar ansvar för fastighetsinvesteringarna och lokalernas funktionalitet kan kunden istället fokusera på att utveckla sin kärnverksamhet.

Affärsmodell

2

Inflyttningsklart – ett kontrakt

Enligt Hoivatilats livscykelmodell får kunden tillträde till verksamhetsanpassade lokaler genom ett enda avtal. Hoivatilat tar som aktiv ägare ett helhetsansvar för samtliga byggnadsrelaterade kontrakts- och tillståndsprocesser; från markförvärv, projektering och byggnation till underhåll och förvaltning.

Livscykelmodell

3

Erfarenhet och kunskap

Hoivatilat förstår kundens behov och kan regelverket och kraven på samhällsfastigheter. Vi har ett nära samarbete med experter inom design och konstruktion samt operatörer. Varje objekt planeras i dialog med kunden och utifrån lokalernas anvädningsområde. Hoivatilat har erfarenhet från över 200 projekt, vilket gör att kunden kan känna sig trygg genom hela processen.

Se våra referenser