Attendo - Pilke Daghem - Servicekvarter Lahti - Hoivatilat

Servicekvarter Ahtiala, Lahtis

  • Kund: Pilke Daghem och Attendo
  • Typ: Servicekvarter
  • Ort: Lahtis
  • Antal platser: 30 platser vårdboende, 70 förskoleplatser
  • Färdigställt: 2015

Barn och äldre möts i ett unikt servicekvarter

Servicekvarteret som kombinerar äldreomsorg och daghem är den första i sitt slag i Finland, och där tjänster för olika åldersgrupper sammanflätas sömlöst. Daghemmet och vårdhemmet har var sin byggnad, men har en gård som delvis är gemensam. Kvarteret är planerad så att den bland annat effektiviserar användningen tjänster avseende fastighet, catering och städ.

Servicekvarteret ligger i Lahtis. För vård- och omsorgs tjänsterna svarar Mikeva (nuv. Attendo) och för daghemsverksamheten ansvarar Pilke Daghem. Tapaseura, ideell organisation, har tilldelat dessa båda aktörer årets Tapateko-pris för projektet som värdesätter samverkan mellan äldre och barn i servicekvarteret.

Barnen skapar glädje, de äldre stöd

– I Lahtis fokuserar man på tjänster för äldre som möjliggör för kvarboende och serviceboende, där målsättningen är att stödja ett aktivt liv. Den här lösningen ger goda förutsättningar att förverkliga målsättningen, konstaterar Ismo Rautiainen, chef för service och rehabilitering för äldre i Lahtis stad.

– En livlig diskussion har förts om avsaknaden av kontakt mellan barn och äldre på grund av avstånden mellan grupperna och likaså mellan äldre personer och barnfamiljer, säger Petri Pitkäranta, verkställande direktör för Mikeva Ab, som driver kvarterets vårdboende.

För daghemmet och vårdhemmet i Lahtis planeras ett stort antal gemensamma aktiviteter. Kvarterets tjänsteleverantörer tror på möjligheterna att skapa helt nya verksamhetsmodeller.

– Vi kan skapa aktiviteter som skänker glädje och värme i såväl barnens som de äldres vardag”, säger Minna Martikainen, verkställande direktör för Pilke Daghem Ab som är utförare av för förskole- och dagvårdstjänster.

Det är endast fantasin som sätter gränser för planeringen av servicekvarteren

Hoivatilats koncept bygger på moduler vilket möjliggör flexibla lösningar. Då verksamheterna bedrivs i separata byggnader, kan kvarteret byggas helt och hållet utifrån kundernas behov och önskemål.

– Det planeras för nya servicekvarter. I ett av projekten har vi diskuterat en utformning som inrymmer bland annat ett daghem, ett seniorboende, lokaler för hälso- och sjukvård samt en närbutik”, säger Jussi Karjula, vd för Suomen Hoivatilat oyj.

Den enda begräsningen i utförandet av ett servicekvarter är kundens fantasi, och så klart behovet av tjänster i området.

Är du intresserad av Hoivatilat servicekvarteren?

Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss

  • Registerbeskrivning

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hoivatilat - lösningar för tillväxt

1

Investeringsfritt

Hoivatilats affärsmodell grundar sig på ett aktivt och ansvarsfullt fastighetsägande. Genom att Hoivatilat tar ansvar för fastighetsinvesteringarna och lokalernas funktionalitet kan kunden istället fokusera på att utveckla sin kärnverksamhet.

Affärsmodell

2

Inflyttningsklart – ett kontrakt

Enligt Hoivatilats livscykelmodell får kunden tillträde till verksamhetsanpassade lokaler genom ett enda avtal. Hoivatilat tar som aktiv ägare ett helhetsansvar för samtliga byggnadsrelaterade kontrakts- och tillståndsprocesser; från markförvärv, projektering och byggnation till underhåll och förvaltning.

Livscykelmodell

3

Erfarenhet och kunskap

Hoivatilat förstår kundens behov och kan regelverket och kraven på samhällsfastigheter. Vi har ett nära samarbete med experter inom design och konstruktion samt operatörer. Varje objekt planeras i dialog med kunden och utifrån lokalernas anvädningsområde. Hoivatilat har erfarenhet från över 200 projekt, vilket gör att kunden kan känna sig trygg genom hela processen.

Se våra referenser