Kakor

Displayreklam

Vårdlokalerna använder Googles återmarknadsföring på sin hoivatilat.fi-webbplats. När du besöker webbplatsen kan den lämna webbkakor (cookies, textfiler) i din webbläsare, och med hjälp av dessa kan riktad reklam från Vårdlokalerna visas när du besöker andra webbplatser som samarbetar med Google. Du kan styra hur reklamen visas för dig och radera Googles displayreklam helt med hjälp av verktyget för reklamval på http://google.com/ads/preferences

Överföring av data utanför EU eller EES-området

På våra webbplatser använder vi Google Analytics, som följer EU-US Privacy Shield Framework.

Kakor i våra webbplatser