Stödjande och tryggt boende

Hoivatilat erbjuder inflyttningsklara LSS-boende enligt modellen om endast ett avtal. Boendet och den tillhörande trädgården utformas utifrån kundens behov och önskemål, med vägledning i begrepp såsom stödjande och trygghet.

Osallistava suunnitelu ikoni

Inkluderande planering utifrån målgruppens behov

Utgångspunkten vid planering av LSS-boende är att de skall vara ett självständigt boende som stödjer och underlättar för de boende i vardagen. Lokalerna planeras i samråd med Hoivatilats arkitekt, vilket säkerställer att de boendes särskilda behov och säkerhet beaktas i utformning, materialval samt inredning.

Terve päiväkoti ikoni

LSS-boende som ger tryggt
välbefinnande

Tillsammans med våra partners skapas en miljö som är trygg att leva, bo och arbeta i.

Tehokas suunnittelu ikoni

Kompetens och effektiv planering garanterar att tidplanen håller

Hoivatilat har redan genomfört över 150 projekt, vilket har bidragit till en omfattande erfarenhet och kunskap om lokaler avsedda för vård och omsorg. God planering, effektiv styrning och gedigen kunskap säkerställer tidplanen.

Så här byggs Hoivatilats LSS-boende

1.

Hoivatilat tillgodoser behovet av nya LSS-boende utan att kunden behöver göra egna investeringar. Vi har nära samarbete med såväl större som mindre operatörer och kan erbjuda helhetslösningar utifrån kundens önskemål.

2.

Varje boende är unikt. Designprocessen utgår ifrån Hoivatilats gedigna erfarenhet och kundens behov och önskemål. Boendet och utemiljön anpassas utifrån målgrupp samt förutsättningarna i detaljplan och området.

3.

Hoivatilat tar helhetsansvar från projektering till aktiv förvaltning. Detta säkerställer att kunden får tillträde till sina nya lokaler inom överenskommen tid, att lokalerna är kvalitativa och funktionella samt väl underhållna under hela hyresperioden.

Hoivatilat - lösningar för tillväxt

1

Investeringsfritt

Hoivatilats affärsmodell grundar sig på ett aktivt och ansvarsfullt fastighetsägande. Genom att Hoivatilat tar ansvar för fastighetsinvesteringarna och lokalernas funktionalitet kan kunden istället fokusera på att utveckla sin kärnverksamhet.

2

Inflyttningsklart – ett kontrakt

Enligt Hoivatilats livscykelmodell får kunden tillträde till verksamhetsanpassade lokaler genom ett enda avtal. Hoivatilat tar som aktiv ägare ett helhetsansvar för samtliga byggnadsrelaterade kontrakts- och tillståndsprocesser; från markförvärv, projektering och byggnation till underhåll och förvaltning.

3

Erfarenhet och kunskap

Hoivatilat förstår kundens behov och kan regelverket och kraven på samhällsfastigheter. Vi har ett nära samarbete med experter inom design och konstruktion samt operatörer. Varje objekt planeras i dialog med kunden och utifrån lokalernas anvädningsområde. Hoivatilat har erfarenhet från över 200 projekt, vilket gör att kunden kan känna sig trygg genom hela processen.

Intresserad av Hoivatilats koncept för LSS-boende?

Fyll i kontaktformuläret!

  • Registerbeskrivning

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.