Hemlika och målguppsanpassade boenden

Hoivatilat erbjuder inflyttningsklara LSS-boende enligt modellen om endast ett avtal. Boendet och den tillhörande trädgården utformas utifrån kundens behov och önskemål, med vägledning i begrepp såsom hemlikt, tryggt occ stödjande.

Så här byggs Hoivatilats LSS-boende

1.

Hoivatilat tillgodoser behovet av nya LSS-boende utan att kunden behöver göra egna investeringar. Vi har nära samarbete med såväl större som mindre operatörer och kan erbjuda helhetslösningar utifrån kundens önskemål.

2.

Varje boende är unikt. Designprocessen utgår ifrån Hoivatilats gedigna erfarenhet och kundens behov och önskemål. Boendet och utemiljön anpassas utifrån målgrupp samt förutsättningarna i detaljplan och området.

3.

Hoivatilat tar helhetsansvar från projektering till aktiv förvaltning. Detta säkerställer att kunden får tillträde till sina nya lokaler inom överenskommen tid, att lokalerna är kvalitativa och funktionella samt väl underhållna under hela hyresperioden.