Framtidens generationskvarter uppfyller våra drömmar!

Generationskvarter är ett koncept som ständigt utvecklas för att möta nya och förändrade samhällsbehov, och där olika verksamheter integreras i samma byggnad eller kvarter. När vardagliga funktioner samlas, möjliggörs sociala fördelar och oväntade synergier. Tillsammans med kunden driver Hoivatilat utvecklingen och skapar ökad samhällsnytta!