Förskola – snabbt och bekymmersfritt

Hoivatilat erbjuder inflyttningsklara förskolor enligt modellen om endast ett avtal. Förskolan byggs och inreds samt en stimulerande utemiljö skapas utifrån kundens önskemål.

Osallistava suunnitelu ikoni

Inkluderande planering som säkerställer målgruppens behov

Förskoleprojekten genomförs i nära samarbete med kunden.

Terve päiväkoti ikoni

Förskola som ger tryggt välbefinnande

Tillsammans med våra partners skapas en miljö som är trygg och stimulerande att vistas i för barnen och arbeta i för personalen.

Tehokas suunnittelu ikoni

Effektiv projektering garanterar att tidsplanen håller

Hoivatilats förskolekoncept utvecklas ständigt i nära samarbete med våra kunder. Utifrån vår erfarenhet och kundens behov, planeras varje enskilt objekt. God planering och effektiv styrning säkerställer tidplanen.

Så här byggs Hoivatilats förskolor

1.

Hoivatilat tillgodoser behovet av nya förskolor utan att kunden behöver göra egna investeringar. Vi har ett nära samarbete med såväl större som mindre förskoleaktörer och hjälper gärna till att hitta den bästa lösningen utifrån behov och situationen.

2.

Varje förskola är unik. Designprocessen utgår ifrån Hoivatilats gedigna erfarenhet och kundens behov och önskemål. Lokaler och utemiljö anpassas utifrån målgrupp samt förutsättningar i detaljplan och område.

3.

Hoivatilat tar helhetsansvar från projektering till aktiv förvaltning. Detta säkerställer att kunden får tillträde till sina nya lokaler inom överenskommen tid, att lokalerna är kvalitativa och funktionella samt väl underhållna under hela hyresperioden.

Hoivatilat - lösningar för tillväxt

1

Investeringsfritt

Hoivatilats affärsmodell grundar sig på ett aktivt och ansvarsfullt fastighetsägande. Genom att Hoivatilat tar ansvar för fastighetsinvesteringarna och lokalernas funktionalitet kan kunden istället fokusera på att utveckla sin kärnverksamhet.

2

Inflyttningsklart – ett kontrakt

Enligt Hoivatilats livscykelmodell får kunden tillträde till verksamhetsanpassade lokaler genom ett enda avtal. Hoivatilat tar som aktiv ägare ett helhetsansvar för samtliga byggnadsrelaterade kontrakts- och tillståndsprocesser; från markförvärv, projektering och byggnation till underhåll och förvaltning.

3

Erfarenhet och kunskap

Hoivatilat förstår kundens behov och kan regelverket och kraven på samhällsfastigheter. Vi har ett nära samarbete med experter inom design och konstruktion samt operatörer. Varje objekt planeras i dialog med kunden och utifrån lokalernas anvädningsområde. Hoivatilat har erfarenhet från över 200 projekt, vilket gör att kunden kan känna sig trygg genom hela processen.

Intresserad av Hoivatilats koncept för förskolor?

Fyll i kontaktformuläret!

  • Registerbeskrivning

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.